konkurs fotograficzny nasze kuchnie 2022

Instalacja gazowa w kuchni

data aktualizacji: 18-01-2021, 07:35 – artykuł promocyjny

Najwięksi szefowie kuchni cenią gotowanie na gazie. W prywatnych domach ten sposób gotowania jest równie często wybierany. Konieczne jest wówczas doprowadzenie instalacji gazowej. W miejscu, gdzie doprowadzona jest sieć gazowa mamy możliwość korzystania z gazu ziemnego. W pozostałych przypadkach konieczne jest używanie gazu z butli typu propan-butan. Trzeba przy tym pamiętać, iż gaz jest produktem wybuchowym i jego użytkowanie powinno być ukierunkowane na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Instalacja gazowa w kuchni

fot.: Nortberg

Przyłącze gazowe

Montaż powinien być przeprowadzony przez osobę posiadającą do tego kwalifikacje oraz w warunkach odłączonego dopływu prądu elektrycznego. Do instalacji należy używać jedynie specjalnie do tego celu przygotowanych materiałów i zawsze przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji danego urządzenia. W domowej instalacji gazowej wykorzystuje się gaz E, czyli gaz wysokometanowy dawniej oznaczany jako GZ50, Ls - (dawna nazwa GZ-35) gaz ziemny zaazotowany, Lw (dawna nazwa GZ-41.5) - gaz ziemny wysokometanowy oraz P (propan), B/P (propan-butan). Przy zakupie płyty gazowej warto również od razu pomyśleć o doborze węża. W tym celu konieczne jest zmierzenie potrzebnej długości, która równa jest odległości od instalacji do króćca przy płycie.

przyłącze gazowe

fot.: Famas - kuchenki gazowe posiadają dwa rodzaje elementów przyłączeniowych do instalacji gazowych - kuchenki z króćcem prostym wymagają przyłącza PBR z końcówką kolankową, a z króćcem kolanowym przyłącza PBR z końcówką prostą. W przypadku kuchni z piekarnikiem warto zastosować przyłącze PBR z końcówką długą

Decydując się na użytkowanie instalacji gazowej, koniecznie musimy zadbać o sprawnie działającą wentylację, która uchroni nas w razie wycieku gazu przed wybuchem lub pożarem. Trzeba również zapewnić cyrkulację powietrza wokół urządzenia. Aby zapewnić maksymalną stabilność płomienia i zmniejszyć zużycie gazu należy upewnić się, że dno naczyń nie wystają poza krawędź urządzenia (powinny być umieszczone centralnie nad palnikiem). O aspektach właściwego gotowania na gazie dowiesz się w artykule >> Ekonomiczne gotowanie - praktyczne porady jak oszczędzać energię

Kuchnia gazowo-elektryczna Inspiration

fot.: Electrolux - kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym

Instalacja gazowa w kuchni opiera się na sieci rur, najczęściej miedzianych, stalowych bez szwu lub przewodowych ze szwem, które doprowadzają gaz do kuchenki lub z butli umieszczanej w niedalekim sąsiedztwie płyty grzewczej. Warto również pamiętać, że przepisy jednoznacznie zabraniają łączenia obu typów instalacji gazowej w jednym budynku. W ramach jednego lokalu można użytkować maksymalnie 2 butle propan-butan po 11 kg każda.

 

Instalacje w kuchni - zobacz również:

 

Butla gazowa w kuchni - bezpieczeństwo

 • W celu sprawdzenia szczelności podłączenia nigdy nie wolno używać otwartego ognia. Zaleca się wykonanie roztworu wody z mydłem i taką mieszanką można ocenić jakość wykonanych połączeń. Wystarczy w miejscu podłączenia przyłożyć zamoczony palec i obserwować, czy nie powstają bąble, które dowodzą ulatnianiu się gazu. 
 • W przypadku butli z gazem płynnym (butli gazowej) należy zastosować regulator ciśnienia zgodny z obowiązującymi normami
 • Butle należy instalować w pozycji pionowej, zabezpieczając przed uderzeniem, czy przewróceniem
 • Butle powinny znaleźć się w odległości co najmniej 1 m od urządzeń powodujących iskrzenie
 • Połączenie butli z kuchenką powinno być wykonane na bazie elastycznego węża o długości nieprzekraczającej 3 metry, wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na działanie składników gazu płynnego i uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60oC
 • Temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle nie może przekroczyć 35oC
 • Badanie szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku
 • Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych powinno być wykonane co najmniej raz w roku
 • Przeróbek w instalacji gazowej może dokonać jedynie osoba posiadająca do tego kwalifikacje
 • W kuchni z instalacją gazową warto zamontować nawiewniki okienne.  
   

Kuchnia gazowa LCF

fot.: LACANCHE

Przed każdym odbiornikiem (np. kuchenką) instaluje się kurek kulowy pozwalający, w razie potrzeby, odciąć dopływ gazu. Dla własnego bezpieczeństwa warto zainstalować czujnik czadu.

Większość kuchenek dostępnych na rynku posiada zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu. Jest to zabezpieczenie, przed ulatnianiem się gazu z urządzenia. Dopływ gazu zostaje odcięty w momencie, gdy zgaśnie płomień (np. jak coś wykipi albo jest przeciąg), a pokrętło od palnika wciąż jest odkręcone.


Przeczytaj >> Kuchenka gazowa w kuchni - zasady montażu i bezpiecznego użytkowania


 

Instalacja kuchenki gazowej

Decydując się na kuchenkę lub płytę zasilaną gazem, musimy zadbać o właściwe jej podłączenie. Na początku konieczne jest odpowiednie wypoziomowanie urządzenia, które musi stać stabilnie. Producenci tego typu urządzeń zastrzegają sobie, iż gwarancja zostanie zachowana, jeśli podłączenie zostanie wykonane przez instalatorów z uprawnieniami. Wiele modeli wyposażonych jest w specjalny zestaw do konwersji gazu, dzięki któremu można wykonać zarówno podłączenie do sieci gazowej, jak i butli.


Wygodne w montażu i użytkowaniu elastyczne przewody wykorzystywane są coraz częściej w gospodarstwach domowych.
Z powodzeniem zastąpiły sztywne, mniej bezpieczne połączenia gazowe.

Zewnętrzny metalowy oplot ochronny wykonany ze stali nierdzewnej, który zabezpiecza stalową rurę wewnętrzną przyłącza gazowego, chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rura wewnętrzna zaś wykonana jest ze stali kwasoodpornej austenitycznej, karbowanej na obwodzie radialnie lub spiralnie. Połączenie to zapewnia prawidłowe funkcjonowanie przyłącza.

Obrotowa końcówka uszczelniona na dwóch o-ringach pozwala na pełny obrót nakrętki bez utraty szczelności nawet po zamontowaniu przewodu.
Ułatwia to montaż kuchenki, skraca jego czas, a także pomaga w utrzymywaniu czystości, dzięki możliwości swobodnego odsunięcia kuchenki bez obawy o szczelność instalacji.

Produkty marki Famas posiadają certyfikat w Systemie 1.

fot.: Famas

 

 

Gaz w kuchni - inni czytali również: 

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Electrolux, Famas, Nortberg, LACANCHEPodobne artykuły
Praktyczne informacje na temat rur miedzianych

instalacje w kuchni

Praktyczne informacje na temat rur miedzianych

Miedź tak jak każdy metal podlega procesom korozji. Dzięki zjawisku pokrywania się miedzi warstwą szczelnego... więcej...

Rozciągliwe węże wodne od Famas

instalacje w kuchni

Rozciągliwe węże wodne od Famas

Węże do wody FPWR firmy Famas są wykonane z elastycznej rury falistej, czyli ze stali odpornej na korozję,... więcej...